Bulvar Atakent’e ait tüm kampanyalardan telefon ve mail yolu ile haberdar olmak istiyorum.

*Bu formda verilen kişisel bilgiler, Bulvar Atakent kurumların her türlü pazarlama faaliyetleri, kampanyaları, reklamları ve iletişim çalışmaları uygulamalarında kullanmasına, saklanmasına ve paylaşımına muvafakat edilir ve izin verilir. Müşteri kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinin devam etmemesini ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini Bulvar Atakent’e göndermiş olduğu mail üzerinden üyeliğini iptal edebilir.